VUB club

De vzw- Alumni Solvay VUB werd in 1986 opgericht. De bedoeling van deze vereniging, zoals beschreven in de statuten, is "de contacten tussen de afgestudeerden van de Solvay Management School aan de Vrije Universiteit Brussel te bevorderen, de gezamenlijke belangen van haar leden te verdedigen en alle initiatieven te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee betrekking hebben".

In de loop der jaren heeft deze doelstelling meer concrete vormen aangenomen:

  • Netwerk: onderhouden en stimuleren van de contacten tussen de alumni onderling;

  • Databank: bijhouden van de gegevens van de afgestudeerden en uitgeven van een alumni-directory;

  • Evenementen: aanhalen van de banden tussen afgestudeerden door het organiseren van wetenschappelijke en ludieke events (seminaries, uitstappen, …); en

  • Merknaam Solvay Management School: ondersteunen en organiseren van initiatieven die het merkimago van de Solvay Management School ten goede komen.

Om meer informatie te krijgen, bezoek de website van de Solvay Business School - VUB of de Facebook Page van de VUB Club.

Description of the club

vub1

More information about the club, its activities, its goals and the team of benevolents who make it possible.

Read more

Solvay VUB Anniversary

logo40longx

40 Years Solvay VUB Graduates

Read more

Past Events

schedule

Take a look at our clubs past events

Read more

Memberlist of the club

member-logo

Discover the profile of the members. Connect with your VUB fellow alumni!

Read more

Pictures Gallery

Pictures-logo

Have a look at our picture gallery of previous events. Don't miss next ones!

Read more