Onderzoek naar hoogsensitiviteit en leiderschap

Ben je als hoogsensitief persoon een goed leider?  Of net niet?  Wat zijn de verschillen qua leiderschapsstijl in vergelijking met personen zonder hoogsensitiviteit?  Dit en vele andere vragen willen we in kaart brengen.  In de populaire pers en op social media vind je immers heel wat uitspraken terug over leiderschap en hoogsensitiviteit.  We hebben geen enkele cijfers om deze uitspraken en stellingen te ondersteunen. Aan de Vrije Universiteit Brussel is een onderzoek gestart naar deze link tussen hoogsensitiviteit, stress, werktevredenheid en leiderschap. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door prof.dr. Elke Van Hoof (VUB). We zoeken zowel leidinggevenden als medewerkers om de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer een halfuurtje in beslag. U kan deelnemen door de volgende url te kopiëren en te plakken in uw browser of door te klikken op de hyperlink:

https://vubdochumansciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1FvPLnlbebPCtiR

Indien u op de hoogte wenst te blijven van de resultaten van dit onderzoek, mag u een mailtje sturen naar Vanessa Gonzalez Esteban. (Dat onderzoek is gedaan in het kader van haar masterproef Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Brussel.)