Oproep Handelsmissie Inisol 2015

Handelsmissie INISOL 2015

Handelsmissie Inisol naar West China: Chengdu en Chongqing
27 februari tot 22 maart 2015
Please find the english version below
Inisol, Initiatiefgroep Solvay, is een vereniging van laatstejaarsstudenten handelsingenieur aan de Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel. Van 27 februari tot 22 maart 2015 organiseren zij een handelsmissie naar West China, met als uitvalsbasis Chengdu. Deze multisectorale missie houdt in dat een twintigtal studenten individueel een maatspecifieke opdracht uitvoeren voor een bedrijf, en dit onder directe academische begeleiding in een opkomende economie.
Waarom deelnemen?
Deze missie biedt uw bedrijf de kans om marktonderzoek of een andere opdracht in een opkomende markt uit te voeren. Inisol heeft er dit jaar voor gekozen de Chinese markt te gaan verkennen. De West-Chinese regio, die ook onder meer Chengdu en Chongqing omvat, barst van opportuniteiten voor de Vlaamse uitvoer. De buitenlandse directe investeringen zijn hier de afgelopen jaren sterk gegroeid en de markt biedt nog steeds veel potentieel.
“Het grensoverschrijdende karakter van deze missie maakt het interessant vanuit een Europees perspectief”

Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad
De uiterste datum voor inschrijving is 15 december 2015, er wordt gewerkt op een first come, first served basis.
Wat is de prijs?
De totale kostprijs bedraagt slechts EUR 3.250, waarvan tot de helft door Flanders Investment and  Trade kan worden gesubsidieerd onder bepaalde voorwaarden.
Raadpleeg hier de brochure
Voor meer info: www.inisol.com/handelsmissie of e-mail naar handelsmissie@inisol.com.
Trade mission Inisol to Western China: Chengdu and Chongqing
February 27th until March 22th 2015
Inisol, Initiatiefgroep Solvay, is an organization managed by final year master students in Business Engineering at the Solvay Business School of the University of Brussels (VUB). Every year, this organization of master students leads a trade mission in order to open doors and develop trade and investment opportunities in foreign markets. From February 27th until March 22nd of 2015 they organize a trade mission to Western China, more specifically Chengdu. During this multisectoral mission, a group of about twenty graduating students individually perform a specific assignment for participating companies under direct academic supervision.
Why participate?
The mission gives your company the opportunity to conduct market research, or any other task in an emerging market. This year, Inisol has chosen to explore the Chinese market. The West-Chinese region, which also includes Chengdu and Chongqing, offers a lot of opportunities for Flemish export. The inward investment has risen exponentially in the past years and the market still holds a lot of potential. If interested, a brochure with all the information can be provided to you.
What is the cost to participate?
There is a participation fee to join the mission in order to help defray the costs of facilities and service providers. The total cost amounts to €3.250 of which up to 50% can be applied for at Flanders Investment and Trade as subsidies, when certain conditions are satisfied.
More information: www.inisol.com/handelsmissie or e-mail to handelsmissie@inisol.com.